Från kandidat till anställd – Företagets ”time-to-wow”!

Att börja ett nytt jobb innebär för många nervositet och förväntningar. Under rekryteringsprocessen har samtliga parter visat sig från sin bästa sida och förhoppningsvis har du som arbetsgivare lyckats förmedla en attraktiv och sanningsenlig bild av företaget. Vid onboardingen blir det därför viktigt att infria dessa förväntningar. Ditt viktigaste verktyg för att säkerställa en smidig start för den anställde är en välplanerad onboardingprocess. En studie visar att anställda som deltagit i ett organiserat onboarding-program kommer med 69% större sannolikhet att stanna kvar på arbetsplatsen i upp till tre år än de anställda som inte fått samma start (Bauer, 2010). En lyckad onboarding är därför en viktig parameter för att både lyckas behålla talanger samt säkerställa att de snabbt kommer in i sin roll.