API och OData gör arbetet multifunktionellt

Många förknippar Visma med klassisk HR-hantering, i synnerhet de som arbetar inom offentlig sektor. Nu tar vi på Visma ett helhetsgrepp för att utveckla och digitalisera tjänster riktade mot offentliga verksamhet. Hos Visma PubliTech står bland annat API och OData i fokus.