Smart OB- och övertidsklocka för hantering av lönegrundande tidrapporter

Mycket tid finns att vinna på att sortera rapporterad tid automatiskt baserat på OB- och övertidsscheman, samt vad som gäller enligt kollektivavtal.