Affärssystem i molnet och lokal kännedom

Om jag får välja föredrar jag program som är på mitt språk och lokalanpassat efter mina behov. Affärssystem är ett bra exempel på detta.