Miljöarbete börjar på Gotland – Även för företagare

En stor och viktig diskussion när det gäller inköp är alltid miljöhänsynen. Men trots att miljöpåverkan är en viktig aspekt när företagare gör inköp kan vi se att det knappast är det viktigaste kriteriet när småföretag gör sina inköp. Detta gäller de flesta av Sveriges län, förutom Gotland.