När magkänslan får agera beslutsstöd

För att fatta välgrundade beslut krävs att korrekt information är tillgänglig vid rätt tillfälle. Men ju större beslutet är desto mer information krävs för att fatta rätt beslut. Det är ofta då frågan uppstår om magkänslan är tillräcklig som beslutsstöd.