Föräldraansvar eller personlig assistans?

Vi har intervjuat Maria Pålhammar, Visma Draftits expert inom LSS om varför barnärenden är så komplexa att bedöma och vad förändringar i Lagen om stöd och service (LSS) skulle kunna innebära framåt.