Agda PS nu och framåt

Ny teknik skapar möjligheter att lösa uppgifter än mer effektivt. Peter Sundberg, produktchef för Agda PS, berättar om strategin som säkrar lönesystemets fortsatta framgång.