Kompetensstyrning säkerställer god service i din kommun

Medarbetarnas kompetens är navet en kommunens goda service till invånarna. Med hjälp av kompetensstyrning säkerställer ni att inget faller mellan stolarna och gör kommunen attraktiv att både bo och arbeta i.