Klimatarbete för miljön och din rekrytering

Minskade koldioxidutsläpp gynnar din attraktionskraft vid rekrytering. I YPAI 2019 svarade en tredjedel att det är mycket viktigt att arbetsgivaren arbetar aktivt för klimatet.