7 förslag som ska förbättra klagomålshanteringen i skolan

Som klagomålshanteringen i skolan fungerar idag fyller den inte sitt syfte. Det visar en utredning från regeringen. Hanteringen av klagomål i skolan måste bli tydligare och det krävs en bättre definition av vad som räknas till kränkande behandling. .