Arbetsgång för er som tänkt börja kamerabevaka

Kamerabevakningslagen ska tillämpas tillsammans med GDPR. Innan ni börjar kamerabevaka finns det ett antal saker ni måste göra och tänka igenom. Exempelvis ta reda på om ni behöver ansöka om tillstånd, ha en rättslig grund och ett tydligt syfte med varför ni vill bevaka. Vi har tagit fram en arbetsgång som är enkel att följa steg för steg.