K2 och K3, vad innebär de olika regelverken?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.