Skattehöjningar att vänta 2016

Nyligen presenterade regeringen sitt förslag inför budgetpropositionen för 2016 som förhandlats fram av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är en lång lista med åtgärder som riksdagen ska ta ställning till. Nedan förändringar kommer att läggas som förslag i budgetpropositionen för 2016. Vissa av dessa förslag fanns redan med i budgeten för 2015