Magnus Kuchler, Market Segment Leader Nordic på EY om vikten av att förändra tillsammans

– Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om det bara blir en digitalisering och inte en transformation, menar Magnus Kuchler, Market Segment Leader Nordic på EY.