Skapa investeringsvilja i Source-to-Pay

Om hypotesen är att en optimerad inköpsresa från upphandling till betalning uppnås genom en enhetlig process, vad är det som stoppar verksamheter från att investera i en lösning som möjliggör detta?