Så kan dina medarbetares produktivitet öka

Det tycks som att osynliga krafter existerar, som både kan tyglas och frigöras, och som delvis styr en grupps prestation.