Hållbarhet och miljöhänsyn i projekt, en vinst för varje organisation

Jag önskar att fler företag inte bara skulle se hållbarhetsarbete som ett lagkrav utan som en hävstång för att skapa långsiktig lönsamhet.