Tio tips som får din feedback att landa mjukt

Organisationer, chefer, enskilda medarbetare och individer – alla utvecklas av att få veta vad vi kan bli bättre på. Så långt är de flesta med. Men när det kommer till att lyssna och verkligen ta till sig av någon annans framförda kritik, känner sig många påhoppade och intar en försvarsställning.