Bättre beslut för tillväxt inom fastighetsbranschen

Enligt SCB:s befolkningsprognos 2016 förväntas en tillväxt av befolkningen med 1,2 miljoner fram till 2025. Bostäder har under de senaste åren inte byggts i takt med att befolkningen ökat. Därför behövs allt fler bostäder för att återställa balansen. Boverket bedömer att behovet under 2017-2025 kommer att överstiga 600 000 nya bostäder.