Omställning på flera fronter i transportbranschen

Nära 31 000 personer besökte årets lastbilsmässa i Jönköping. Christer reflekterar över omställning och modernisering i transportbranschen. Och samtalen kring digitalisering, effektivisering och förenkling som hölls i Vismas monter på plats.