Dags att planera för sänkt bolagsskatt!

Riksdagen har beslutat att sänka bolagsskatten till 22 % från och med 2013. Idag är bolagsskatten 26,3 %. Här kommer vi gå igenom några av de möjligheter som finns att skjuta upp beskattningen av företagets vinst för att kunna utnyttja skattesänkningen. Principen bygger på att företagen kommer att ha kostnader och att dessa kostnader genom olika åtgärder ska dras av i bolagets deklaration redan för 2012. Därmed minskar vinsten för 2012 när skatten är 26,3 % och ökar ett senare år när den beskattas endast med 22 %.