Effektivitetstips #13 – Elektronisk signering

Med elektronisk signering får du snabbare och smidigare avslut, och du får bättre kontroll över avslutsprocessen.