Förändrade lagar och regler – Har du koll på det senaste?

Har du koll på ändringen i LAS och de nya reglerna för ekonomiska föreningar? Vi har sammanställt några aktuella lagförändringar och beskrivit i korthet vad de innebär.