Effektivitetstips #10 – Stå upp för hälsa och effektivitet

Fysisk aktivitet bildar nya nervceller i hjärnan som ökar problemlösnings-, koncentrations-, inlärningsförmågan och minnet. Och endorfinerna som hjärnan skapar gör att vi känner oss nöjdare och mer belåtna. Vinst på alla plan, eller hur?