Jag är ensam man i mitt team – än så länge

Ökad professionalisering, god löneutveckling och en stor efterfrågan på lönekompetens talar för att könsfördelningen bland lönekonsulter jämnas ut. Efter tre terminers utbildning fick Jeroen Everts jobb direkt.