Trakasserier ska alltid utredas skyndsamt

Att utreda trakasserier och sexuella trakasserier är en del av er skyldighet som arbetsgivare. Att ert agerande sker snabbt är också viktigt och inget som ni bör nedprioritera.