Är företagsledare de nya bromsklossarna för automatisering?

Många företag håller tillbaka när det kommer till att investera i fundamental teknik, som exempelvis ett modernt affärssystem. Varför?