Nollräntan – Gratis att låna?

Riksbanken sänkte för en tid sedan reporäntan till noll. Innebär det att det är gratis för hushåll och företag att låna? Nej, så är det inte riktigt. Hushåll och företag får betala något mer än noll. Riksbanken planerar dock att hålla en nollränta ända till inflationen tar fart. Många tror därför att vi kan vänta oss en lång period av låga räntor.