Phishing, Smishing och Vishing – tre vanliga sociala bedrägerier

Cyber security month är ett viktigt återkommande event i oktober som Visma stöttar genom att sprida kunskap och ha transparent hållning till it-brottslighet