Är du också ute och cyklar på jobbet?

Förändrade skatteregler för förmånscykel ger en skattelättnad som började gälla den 1 januari i år. Nu kan fler få möjligheten att cykla till och från jobbet.