Vad vårpropositionen innebär för småföretagare och fåmansbolag

Vi förklarar vad regeringens förslag i vårpropositionen 2013 innebär för mindre företag gällande beskattning och redovisning