Fem fördelar med digital avtalshantering

Hur vi hanterar och förvarar avtal, såsom kundavtal, ramavtal eller leverantörsavtal skiljer sig brett bland företag. Trots att vi går mot en allt mer digital arbetsvardag lever ofta traditionella vanor kvar. Men att leta efter dokument i pärmar, arkivskåp, mappar på skrivbordet eller oändliga Excel-filer är både ineffektivt och onödigt tidskrävande.