Attesterar du fortfarande dina mobilräkningar?

Färre attester att hantera. Effektivare betalningsflöden. Mindre manuellt arbete. Och färre försenade betalningar. Det är resultatet av att automatisera betalningarna av telefonfakturor.