Rapportera tjänsteställe nu i februari

Från den 1 januari 2023 gäller att du som arbetsgivare ska ange tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Februari månad är nu här och det är dags att för första gången rapportera in tjänsteställe och det kan vara ett omfattande arbete om du har många anställda.