Anställningsguiden visar vägen till bättre kvalitet i Malmö stad

När stadsrevisionen uppmärksammade brister i Malmö stads hantering av anställningar inleddes ett stort förändringsarbete för att lyfta kvaliteten. Införandet av Personec P:s Anställningsguide i januari 2019 var en konkret åtgärd som projektet resulterade i.