Undvik fyra vanliga fel i anställningsavtal

Ett väl formulerat anställningsavtal bäddar för ett bra samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Så här undviker du fyra av de vanligaste felen.