I praktiken och i tekniken – när är det dags att byta affärssystem?

Har ni förändrat organisationen eller växt ur ert nuvarande system? Då är det kanske dags.