Fem skäl som talar för nyttan av en styrelseportal

Admincontrols kunder vittnar om att den tid de använder till förberedelse och distribution av styrelsedokument kortas betydligt efter övergången till en styrelseportal.