Tillbaka till huvudmeny

Kan systemkrav förbättra rektorers arbetsmiljö?

Vem kan ställa rätt typ av systemkrav för att faktiskt förenkla arbetet för rektorer och lärare? Vikten av att ha så få system som möjligt, som gärna kan synkroniseras med andra system och databaser, blir alltmer efterfrågat i kommunernas upphandlingar.

Kan systemkrav förbättra rektorers arbetsmiljö?

Arbetsmiljön inom skolan diskuteras ständigt. Ofta är administration det största momentet där lärare och rektorer kräver förbättring. Ibland är digitala lösningar något som sparar tid, men i en undersökning av Sydsvenskan till rektorerna i Lunds kommun visar det sig att de digitala systemen också tar mycket tid i anspråk.

I slutet av 2019 annonserade regeringen att Skolverket nu får ansvar för digitalisering av skolan. Tanken är att de insatser som görs också ska samordnas och stödet vid inköp av system och digitala läromedel ska stärkas. När lärare och rektorer tvingas arbeta i system som är bristfälliga tar det upp värdefull tid som borde läggas på skolans kunskapsuppdrag.

Vem kan ställa rätt typ av systemkrav för att faktiskt förenkla arbetet för rektorer och lärare?

Idag är det upp till varje kommun att ställa krav på de system som köps in. Vikten av att ha så få system som möjligt, som gärna kan synkroniseras med andra system och databaser, blir alltmer efterfrågat i kommunernas upphandlingar.

Valet av system bör också påverkas av användarvänligheten (UX). Ett system för rapportering av exempelvis tillbud och olyckor ska inte kräva en separat utbildning för att använda. Systemet måste vara så enkelt att användaren kan guidas genom processen, från början till slut.

Användarvänliga system sparar tid

När digitala lösningar är genomtänkta sparar de också tid. Ett exempel kommer från de kommuner och friskolor som börjat rapportera och mäta antalet kränkningar med verktyget Kränkande Behandling Incident som var fjärde kommun nu använder. Elevhälsochefen i Höganäs Kommun är en av kunderna som lyfter fördelen med att ha flera verktyg som fungerar på samma sätt:

Verktygen är väldigt grafiskt tilltalande, fina färger och enkla processer. Jag slipper lära om när jag köper in fler verktyg.

Den svenska skolan behöver ta vara på digitaliseringen och använda system som faktiskt sparar tid. Det finns fortfarande exempel på när rapporteringar av klagomål, olyckor och elevhälsa görs manuellt på papper, vilket i slutänden ändå ska journalföras digitalt. Den typen av lösningar skapar dubbelarbete som skulle kan lösas med väl genomtänkta och integrerade system.

Läs också: Bättre klagomålshantering kan minska administrationen för lärare och rektorer

Fördelar med att ställa rätt systemkrav

Det finns flera fördelar med att använda digitala lösningar – som uppfyller önskvärda systemkrav.

  • Processen blir systematisk och lämnar inte utrymme för felsteg.
  • Personal, som exempelvis rapporterar en kränkning, lär sig också vilken typ av information som krävs i ett visst ärende.
  • Kompetensen ökar och personalen förstår över tid vilken typ av situationer och information som man behöver hålla utkik efter.

För att bidra till en effektiv digitalisering av den svenska skolan är Visma Draftit bland annat medlem i Swedish Edtech Industry. Det är en ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtech-branschen för att bidra till innovation och utveckling.

– Arbetet med att digitalisera skolan är ingen dans på rosor. Med samarbetet förväntar jag mig att vi som leverantör ska bli ännu starkare på att kunna hjälpa våra kunder i deras arbete med att digitalisera skolan, berättar Philip Nilsson som i flera år arbetat mot utbildningssektorn inom ramen för Visma Draftits arbete.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.