Summer Internship: Siste innspurt hos Visma Sirius

Skrevet av: Hilde Vistoff Drange

De siste ukene har webapplikasjonen og Facebooksiden begynt å ta form. Vi bestemte tidlig i utviklingen at det ville være mest hensiktsmessig å utvikle en webapplikasjon fremfor en Androidapplikasjon. Grunnen til at vi tok den avgjørelsen, var at alle skulle få mulighet til å benytte applikasjonen. Webapplikasjonens hovedfunksjonalitet er at den skal kunne benyttes til å gjennomføre quizer. Da gjerne i forbindelse med bedriftspresentasjoner eller karrieredager.

I forbindelse med Facebooksiden har det vært gjennomført analyser av konkurrentene, prototyping og implementasjon av applikasjoner.

I løpet av sommeren har vi brukt en smidig utviklingsmetode, Scrum. Det vil si at vi har gjennomført ca en uke lange arbeidsperioder/interaksjoner, som har startet med planlegging av ukens oppgaver, samt prioritering og estimering av disse. Ukene har blitt avsluttet med fremføring, oppsummering og retrospektiv. Dermed har vi hatt bestemte mål å jobbe mot hver uke. Dette har vært utfordrende, men også lærerikt og engasjerende.  I tillegg har det gjort at vi har fått god oppfølgning og tilbakemelding underveis i utviklingsprosessen.

I tillegg til å jobbe med sommerprosjektet har vi vært på prosjektbesøk hos Legemiddelverket, et av Visma Sirius nyeste prosjekter. Her fikk vi en innføring i hvordan oppstarten av prosjektet var gjennomført, arbeidet fremover og oppstart på utviklingen.

Gjennom sommeren har vi fått tildelt et sosialbudsjett og dette skal benyttes til stand-up og middag på “Latter”. I tillegg gjennomføres det innebandytreninger hver mandag, hvor vi får mulighet til å teste kondis og teknisk ferdigheter mot andre konsulenter i Visma Sirius.

Vi begynner å nærme oss slutten på sommerjobben, og det endelige produktet. Det gjenstår enda en del arbeid, men vi håper å få gjennomført alt dette før avsluttningspresentasjonen 5. august.

Sommeren har vært veldig lærerik og vi trives veldig godt i Visma Sirius alle sammen!

 

0