Summer Internship 2011

Vi vil opplyse om at fristen for å søke vårt summer internship 2011 gikk ut 15. mars, og vi behandler nå søknadene så fort vi kan. Vi har fått inn mange spennende søknader og det vil ta oss noe dager å gi alle en rettferdig vurdering, men vi håper å kunne gi alle tilbakemelding i løpet av neste uke (uke 13).

Takk for alle søknadene, og lykke til alle!

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: