Summer Internship 2011

Vi vil opplyse om at fristen for å søke vårt summer internship 2011 gikk ut 15. mars, og vi behandler nå søknadene så fort vi kan. Vi har fått inn mange spennende søknader og det vil ta oss noe dager å gi alle en rettferdig vurdering, men vi håper å kunne gi alle tilbakemelding i løpet av neste uke (uke 13).

Takk for alle søknadene, og lykke til alle!

0