Strategiskt storkontrakt till Visma när DnB NOR väljer ny inköpslösning

DnB NOR väljer Vismas webbaserade lösning för effektivisering av sina operationella inköpsprocesser i hela koncernen. Avtalet gör Visma till en prioriterad och ledande leverantör av inköpssystem inom bank- och finanssektorn i Norge.

– Detta är ett stort kontrakt för oss, troligen ett av de största vi kommer att ingå inom inköpslösningar i år. Det är strategiskt viktigt för oss att få en så betydande aktör som DnB NOR som kund. Detta är ett spännande och omfattande projekt, där Visma har ansvaret för att automatisera och förenkla order- och uppföljningsrutinerna för DnB NORs icke-strategiska inköp, säger vd för Visma Unique, Jan Ivar Borgersen.

Säkrar kontroll och kvalitet
Lösningen täcker hela den operationella inköpsprocessen, från det att behovet av en vara uppstår tills dess den är mottagen. Systemet automatiserar viktiga rutiner som beställning, kontering, ordersvar, registrering av varumottagning och anpassning för betalning. Alla medarbetare på företaget kan logga in till webblösningen där de hittar information om leverantörer och varor, och där de kan registrera sitt inköpsbehov snabbt och enkelt. All registrering och artikelbehandling sker alltså ute i verksamheten, där behovet uppstår. Inköpslösningen ger bättre kontroll och kvalitet i inköpen, berättar Jan Ivar Borgersen.

Sparar tid och pengar med standardisering
– DnB NOR är en stor koncern som årligen gör inköp för flera miljarder kronor. Vi har en lång rad beställningspunkter och beställningsrutiner som vi vill standardisera. Inköpslösningen från Visma ska fungera som en gemensam portal där våra medarbetare hittar samlad information om leverantörer och varor som godkänts från centralt håll. Med bättre översikt och tillgänglighet blir det enklare för alla att följa ingångna avtal så att vi bättre kan utnyttja våra leverantörsavtal. Dessutom sparar varje enskild medarbetare mycket tid på att allt ligger samlat på ett ställe, säger Nina Dalen Skaara, sektionschef inom koncernanskaffningar för sektionen inköp och logistik på DnB NOR. 

Stor vikt vid låg genomföranderisk 
Vi har valt Visma eftersom deras lösning enligt vår utvärdering är den mest användarvänliga. Lösningen är standardiserad och framstår som det bästa alternativet med lägst genomföranderisk med hänsyn till tid och kostnader. Visma är också den leverantör som bäst uppfyller vår kravspecifikation, där vi har definierat över 50 punkter vi vill att lösningen ska omfatta. Dessa punkter omfattar allt från hur basdata importeras till åtkomststyrning och möjlighet till samlad inloggning, säger Nina Dalen Skaara.

Vidare samarbete
Inköpslösningen har nyligen implementerats hos DnB NOR. Redan efter 16 dagar har man omsatt för 3,5 miljoner kronor genom lösningen. Till att börja med kommer 30 av DnB NORs viktigaste leverantörer läggas in i systemet. Målet är att utvidga med 30 nye leverantörer om året, och Visma kommer att bistå i det arbetet framöver.

Hälsningar Emelie

0