Tillbaka till huvudmeny

Stort behov av digitala processverktyg för kränkande behandling i skolan

Kränkande behandlingar i skolan ska alltid anmälas, utredas och åtgärdas. Idag gör många skolor denna processen manuellt på papper. Därför har Draftit Skola tagit fram ett digitalt verktyg, KB Process, som hjälper dig med hela processen i enlighet med skollagen och GDPR.

Draftit Skola Kränkande Behandling Process

Kränkande behandlingar i skolan ska alltid anmälas, utredas och åtgärdas. Idag gör många skolor denna processen manuellt på papper. Därför har Visma Draftit tagit fram ett digitalt verktyg, Kränkande behandling Incident, som hjälper dig med hela processen i enlighet med skollagen och GDPR.

Det finns flera problem med att hanteringen av kränkande behandling idag ofta sker på papper:

  • GDPR: Känslig information på papper kan av misstag spridas till obehöriga.
  • Tidsåtgången: Det tar tid att skriva allt på papper och skicka dessa fram och tillbaka.
  • Bristande uppföljning: Utredningar startas inte eftersom ärendet glöms bort.

Berit Hedelin är Account Manager för Visma Draftits skolprodukter och menar att mottagandet av Kränkande behandling Incident har varit väldigt positivt:

”Det känns väldigt roligt att visa verktyget, för det märks att det finns ett enormt behov av den här typen av digital tjänst. Det finns fortfarande ett motstånd mot digitala tjänster. Men när man väl ser enkelheten och hur mycket tid man sparar, då förstår man att det finns enormt mycket fördelar.”

Anmälan av kränkande behandling måste vara enkel att genomföra

Pappersblanketter i all ära, men med Kränkande behandling Incident krävs bara en länk för att komma åt anmälningsblanketten. Eftersom lärare och annan personal enbart behöver klicka på länken, fylla i mallen och klicka på Skicka in anmälan, blir steget till anmälan kortare.

”Idag måste man gå och fråga om en anmälningsblankett, förklarar Berit. I det här fallet är det så otroligt smidigt att man kan lägga ut den på sitt intranät eller som ett bokmärke på skolans datorer. Alla ska bara få information om att anmälningsblanketten finns. Det tar udden av att strunta i att göra en anmälan, vilket man verkligen inte ska göra, eftersom blanketten finns tillgänglig och är enkel att fylla i.”

När blanketten skickas in hamnar det i ett slutet system som enbart utvalda administratörer, såsom rektor och förskolechef, har tillgång till. Eftersom alla ärenden är samlade i systemet, som är utvecklat i enlighet med GDPR, finns det ingen risk att känsliga uppgifter hamnar på avvägar. Rektor väljer om hen ska ta hand om utredningen eller delegera vidare ärendet.

Du slipper sammanställa statistiken – verktyget gör det åt dig

Alla ärenden finns samlade i samma system och kan sorteras på årskull, skola och status. Det är enkelt att se om en särskild klass har fler anmälningar än genomsnittet, vilket underlättar prioriteringen av förebyggande åtgärder och rapportering till huvudman.

”När jag visar statistiken blir det ofta lite ”hallelujah-moment”, berättar Berit med ett leende. För det här är en otrolig jobbig del. Statistiken måste redovisas och huvudmannen vill också se hur det ser ut, var det har skett och vilka problemområden man har.”

Skolinspektionen vill se riktade åtgärder inom kränkande behandling. Då har du också ett bra arbetsmaterial där du statistiken kan se: Var har vi problem och var ska vi rikta åtgärderna? Hantering av kränkande behandling blir inte enklare, och med en digital lösning kommer din skola kunna spara värdefull tid som kan användas till att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.