Stark tillväxt för e-handel mellan företag

Den elektroniska handeln mellan företag (B2B) ökade med drygt tolv procent de tre första kvartalen i år. Det visar siffror från NEA, Nätverket för elektroniska affärer.

Siffrorna bekräftar bilden av en kontinuerlig och stabil tillväxt för elektroniska affärer företag emellan, menar företrädare för NEA. För hela 2009 är deras prognos att uppgången kommer att fortsätta i minst samma takt som hittills.

– Den pågående lågkonjunkturen innebär att företagen måste spara kostnader, vilket kommer att sätta rationellare metoder att göra affärer ytterligare i fokus, säger NEA i ett pressmeddelande.

NEA mäter sedan 2008 kontinuerligt utvecklingen av e-handeln mellan svenska företag, det som brukar kallas B2B. Uppgiftslämnare är marknadens ledande operatörer av tjänster för elektronisk affärskommunikation, däribland Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Strålfors och Visma.

Hälsningar Emelie

0