Tillbaka till huvudmeny

Sommarjobb utan introduktion kan öka risken för sjukskrivning

De senaste fem åren har över 1 100 sommarjobbare från 14-19 år anmält arbetsolyckor som lett till sjukskrivning, enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket pekar på bristande introduktion som en av anledningarna.

Sommarjobb är tänkt att vara steget in i arbetslivet, en möjlighet att samla på sig erfarenheter och tjäna extra pengar för många ungdomar. Inom en del branscher kan avsaknad av ordentlig introduktion leda till olyckor som i sin tur innebär sjukskrivning. De senaste fem åren har över 1 100 sommarjobbare från 14-19 år anmält arbetsolyckor som lett till sjukskrivning, enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket. 

Årligen anmäls runt 200 olyckor bland unga sommarjobbare, och förra året var det 251 som skadades så allvarligt att det blev sjukskrivna. Inom vård och omsorg, handel, restaurang och lager råkar ungdomar ut för flest olyckor, vilket också är de branscher där de flesta sommarjobbar. Därför bör många branscher  se över rutiner, introduktion och arbetsmiljön för sina sommarjobbare.

– Det är viktigt att arbetsgivarna ger en bra introduktion till alla som är nya på jobbet, vi vet att det minskar risken för olyckor. Det här blir särskilt viktigt i sommar när många ungdomar kommer ut på sina första jobb. Ingen ska behöva bli skadad av sitt arbete, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Bland unga kvinnor är det arbeten inom vård, omsorg och sociala tjänster som är den bransch som främst leder till olyckor som innebär sjukfrånvaro. 

En ordentlig introduktion till ett nytt arbete inom vård och omsorg är viktigt för tryggheten hos arbetstagaren samt för att patienter och brukare ska tas väl hand om. Med Kompetensguiden stödjer vi allt från sommarjobbare till tillsvidareanställda att bli säkra och trygga i sina roller, agera lagenligt och minska risken för sjukskrivning. Verktyget kan användas för att ge nyanställda och vikarier en tydlig introduktion till arbetet. Genom en tydlig översikt ser chefen vilka medarbetare som utfört introduktionen och är redo att börja arbeta.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.