Sommarjobb hos småföretagare – dags att förenkla!

En av fem småföretagare anställer ungdomar under årets semesterperiod. Sommarjobben skulle kunna bli fler om de praktiska och ekonomiska hindren var mindre. Det visar en färsk undersökning från Företagarförbundet och ekonomiföretaget Visma.

Undersökningen visar att så många som tre av tio småföretagare skulle kunna ta in ungdomar på somrarna om de praktiska och ekonomiska hindren undanröjdes.

Om vi översätter de talen till siffror skulle upp till 100 000 fler ungdomar kunna få sommarjobb hos landets småföretagare om var och en av dem bara anställde en person. Genom bättre samverkan mellan arbetsförmedling, skola och företag skulle det sannolikt gå att få in många fler unga på intressanta arbetsplatser under somrarna.

Dessutom är det ju ett jättebra sätt för företagen att utvärdera och rekrytera ny personal. Och för sommarjobbaren att prova på olika arbeten och och skaffa sig erfarenhet. Alla är vinnare!

I april fanns det 55 000 sommarjobb inrapporterade till Arbetsförmedlingen. Det innebär 4,4 sommarjobb per 100 ungdomar räknat på alla unga mellan 15 och 24 år. Samtidigt var 89 000 unga inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om undersökningen
Undersökningen om sommarjobben i mindre företag genomfördes 12-18 juni genom utskick via e-post till 6 000 företag. Drygt 1 100 svar kom in, vilket gav 20,4 procents svarsfrekvens. De deltagande företagarna representerar alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri (13 procent), bygg (12 procent), handel (11 procent), redovisning (9 procent) samt IT och telekom (6 procent). Enligt SCB:s statistik finns det cirka 300 000 verksamma företag med 1-50 anställda i landet och en omsättning på 0,5 till 20 miljoner kronor. Båda dessa faktorer är viktiga för företagens anställningsbehov.

Trevlig sommar!

Mest populära

 • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

  Tips för en lyckad digital AW

  I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

 • Pandemin påverkar möjligheten till lönepraktik

  Varje år börjar omkring 700 studenter en yrkesutbildning inom lön. Att lära i skarpt läge har stort pedagogiskt värde och en del av utbildningen är därför förlagd ute i arbetslivet. Just nu missar dock många studenter den chansen på grund av covid 19.

 • Transition to Cloud: Hur migrerar du till molnet?

  Molnbaserade verktyg spelar en större roll än någonsin. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om hur – och varför du bör börja överföra din verksamhet till molnet.