Tillbaka till huvudmeny

Skuldsaneringar ökar. Hur påverkas företagen?

Även om det inte går att påvisa ett samband med den pågående pandemin så ansöker rekordmånga hos Kronofogden om att bli av med sina skulder just nu, så kallad skuldsanering. Det som oroar mig mest är det faktum att ökningen är störst bland unga.

Dessutom menar Kronofogden att det finns en kunskapslucka och att många unga har en bild av att det bara är att beställa en skuldsanering och få skulderna avskrivna.  

Hela tanken med skuldsanering är att personer med så pass stora skulder att de inte kommer att kunna betala tillbaka inom en överskådlig tid ska kunna få hjälp utifrån. Därför finns möjligheten att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under årets första sex månader ansökte 15.325 personer om skuldsanering – en ökning med 41 procent jämfört med samma period i fjol och den högsta siffran någonsin. Antalet ansökningar har blivit fler i alla åldersgrupper med undantag för de över 65 år. Ökningen är särskilt kraftig för unga mellan 18 och 34 år. När det gäller de unga handlar det om mer än en fördubbling.

Kronofogden är positiv till ökningen

Kronofogden hävdar, exempelvis genom ett uttalande från september i år, att de ser positivt på fler ansökningar, eftersom en skuldsanering kan vara en väg ut ur svåra skuldproblem. Samtidigt är de dock bekymrade över att så många unga söker. Vidare lyfter Kronofogden fram att det finns annan hjälp att få innan de unga vänder sig till Kronofogden. Det kan exempelvis vara hos kommunernas budget- och skuldrådgivare. Om de inte får hjälp, finns en stor risk att de fastnar i en långvarig och negativ skuldspiral.

Vad innebär ökningen för dig och ditt företag?

I korta ordalag innebär en ökning av skuldsanering en ökad risk för dig som företag när det gäller risken att inte få betalt för en levererad vara eller tjänst. I takt med att antalet skuldsaneringar ökar, ökar naturligtvis även risken för att en av de skulder som ni driver in också skrivs av eller skrivs ner i samband med en skuldsanering. Själva besutet om huruvida en konsument får sin ansökan beviljad eller ej kan du inte påverka i någon större utsträckning. Konsekvensen av en ökning av skuldsaneringar gör däremot att du som företagare måste bli ännu bättre på att kontrollera vem du gör affärer med. Du måste hela tiden räkna med risken att inte få betalt och det gäller naturligtvis främst vid längre löpande avtal eller vid betalning i efterskott. Vidare blir det nu allt viktigare att, redan tidigt och på ett strukturerat sätt, uppmärksamma sena betalare. Genom att agera snabbt och tydligt ökar du sannolikheten att du får betalt innan den aktuella kundens betalningsförmåga går i sank och kunden beviljas en skuldsanering.        

Webinar om skuldsanering med Kronofogden

17 och 19 november kommer vi tillsammans med Kronofogden ha ett webinar på ämnet. Då har du chans att både lyssna till Kronofogdens tankar men också ställa frågor på ämnet. Du får också veta mer om hur vi kan hjälpa till när det gäller att följa upp de av era kunder som har fått skuldsanering beviljad. Det kan exempelvis vara att se att de följer en eventuell avbetalningsplan. Säkra din plats på webinariet!

Säkra din plats på webinariet

Läs mer om faktura till betalning

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du:
Betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan, normalt över 5 år. Du lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld. Du är skuldfri efter fem år då eventuella kvarvarande skulder skrivs av. Och du får en betalningsanmärkning.

Mest populära