Tillbaka till huvudmeny

"Skolledning Expert är mycket användbart som juridiskt stöd"

När Joakim Lindahl kom till Dormsjöskolan var han ny i rollen och fick fler skolformer att hantera än tidigare. Det fanns fortfarande mycket att lära och därför valde han att testa Skolledning Expert.

Joakim Lindahl från Dormsjöskolan
Joakim Lindahl berättar om hur han använder Skolledning Expert.

Joakim Lindahl har arbetat som rektor på Dormsjöskolan de senaste två åren. Skolan, som grundades redan 1958, är en kombinerad skola och HVB-hem för pojkar i grundskolan och gymnasiet.

Joakim kom in med tidigare erfarenhet som rektor, men hade då haft organisatoriskt stöd i de juridiska delarna av arbetet. När han kom till Dormsjö var han ny i rollen och fick fler skolformer att hantera än tidigare. Det fanns fortfarande mycket att lära och därför valde han att testa Skolledning Expert.

”Jag tycker Skolledning Expert är mycket användbart som juridiskt stöd. Handboken ger mig all information jag behöver och jag har använt funktionen Fråga jurist en handfull gånger.”

Den största utmaningen med att vara rektor är bredden av kompetens som krävs

Som rektor arbetar Joakim mot många intressenter; personal, elever, föräldrar, kommun och media. Att vara mellanchef i en privat verksamhet som styrs av offentliga lagar och regler innebär att det krävs en förståelse för ett brett regelverk. I det dagliga arbetet är handbokens flöden och dokumentmallar till god hjälp att säkerställa att skolans arbete sker i linje med lagstiftningen. Joakim berättar:

”För individuella utredningar har jag följt flödena kring åtgärdsprogram och använt de dokument som är kopplade till flödet, eftersom det är viktigt att det blir rätt i förhållande till lagstiftningen.”

Ursprunget till alla lagar och regler inom skolan är Skolverket och där finns en upplysningstjänst, men det tar tid att få svar. Då är det bra att ha tillgång till en annan tjänst som kan ge snabba svar på hur man bör hantera situationer som uppstår. I Joakims fall är motparten ofta kommuner som har egna jurister. Där gäller det att vara påläst och kunna hänvisa till rätt lagrum.

”Det var en situation då en kommun ville ta hem sin elev inför skolåret i grundskolan. Med hjälp av det juridiska stödet i Skolledning Expert kunde vi påvisa att det var elevens rättighet att gå kvar på Dormsjöskolan även sista året. Det kändes bra.”

Skolledning Expert är en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument inom skolan. Du väljer om den anpassas för kommunal eller fristående skola.

Dormsjöskolan är en kombinerad skola och HVB-hem i Dalarna. Skolan har drygt 20 elever i åldrarna 7-23 år som går i grundskolan och gymnasiet.

Mest populära

  • Julklapp, julbord eller julfest?

    Efter förra årets generösa möjlighet till arbetsgivarjulklapp är vi tillbaka i mer normala gåvovärden igen. Världen är orolig, klimatet hotat, elpriser som skjuter i höjden, stigande räntor och pengar som räcker till allt mindre. Vad får julklappen du ger dina anställda kosta i år och vilka är reglerna kring julbordet?

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Nya pensionsåldrar från 2023

    Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.