Tillbaka till huvudmeny

Regler för elevers ledighet under skolåret

Som lärare och rektor är man främst mån om att eleverna faktiskt klarar de mål som skolan ställer på dem. Givetvis ska man få vara ledig, men ibland kan det vara svårt att bemöta föräldrarnas önskemål. Därför är det bra att veta vad skollagen säger om elevers ledighet under skolåret.

Elevers ledighet under skolåret
Pappa med son i naturen.

I juletider kommer förfrågningar om eleverna får vara lediga. ”Det är ju bara ett par dagar.” Ja, vi vet hur det låter. Sedan kommer sportlovet och av någon anledning är det alltid någon som ska vara ledig en vecka efter alla andra.

Som lärare och rektor är man främst mån om att eleverna faktiskt klarar de mål som skolan ställer på dem. Givetvis ska man få vara ledig, men ibland kan det vara svårt att bemöta föräldrarnas önskemål. Därför är det bra att veta vad skollagen säger om elevers ledighet under skolåret.

För det första: Elever får beviljas kortare ledighet utöver loven, och om det finns synnerliga skäl även längre ledighet. Kortare ledighet får läraren själv bevilja om rektor har delegerat det ansvaret. Om eleven däremot behöver vara ledig i mer än 10 dagar är det rektorn som ska besluta om det.

Vad säger skollagen om elevers ledighet?

För respektive skolform, gäller olika kapitel i skollagen:

 • 7 kap. 17–18 §§ för de obligatoriska skolformerna
 • 15 kap. 16 § för gymnasieskolan
 • 18 kap. 16 § för gymnasiesärskolan

Normalt sett beviljas ledighet vid religiösa högtider eller familjehögtider. Däremot brukar inte längre semesterresor godkännas som synnerligt skäl.

 • En vårdnadshavare kan inte begära att eleven ska vara ledig.
 • Det är ytterst rektorns beslut.

Vid olovlig frånvaro då eleven med sin familj t.ex. åker på semester, utan att ha fått beviljad ledighet, har skolan ingen skyldighet att ge det annars obligatoriska stödet för att komma ikapp efter ledigheten. Dessutom bryter då eleven mot skolplikten, och om det rör sig om en längre resa kan föräldern bli anmäld för detta.

Hur ska man avgöra om eleven klarar sina mål trots frånvaro?

När lärare eller rektor beslutar om en elev ska få ledigt, görs detta utifrån elevens samlade situation. Det kan till exempel grundas på frånvaro under året, studieresultat, ledighetens väsentlighet samt om det finns möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Beslut om ledighet kan inte överklagas.  

Informera vårdnadshavaren vid ogiltig frånvaro

Om elever uteblir från undervisningen utan giltigt skäl ska elevens vårdnadshavare informeras samma dag. Syftet är i första hand att se till att det inte har hänt eleven något. Vid särskilda skäl behöver inte vårdnadshavaren meddelas samma dag. Det kan till exempel gälla om eleven har frånvaro under dagens sista lektion.

Skapa rutiner för ogiltig frånvaro

 1. Skapa rutiner där ogiltig frånvaro kan dokumentera. På så vis kan man föra in frånvaron i terminsbetyget.
 2. Den ogiltiga frånvaron ska framgå enligt klocktimmar i betyget i respektive betygskatalog. Det är viktigt att ni enas om hur det ska ske, så att alla lärare följer samma rutiner.
 3. Slutligen bör ni också informera både elever och vårdnadshavare om att den ogiltiga frånvaron dokumenteras och därmed kan påverka terminsbetyget.

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.